Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)

Claudicatio intermittens (Etalagebenen)

Bij Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, ervaart de patiënt pijn of kramp in de beenspieren tijdens het lopen en wordt de pijn minder bij rust. De pijnklachten kunnen aanwezig zijn in de kuiten, bovenbenen en/of bil. Kenmerkend is dat de patiënt steeds vaker moet stoppen om de gewenste afstand te kunnen lopen.

Doel fysiotherapie:

De fysiotherapie start met meerdere sessies per week en wordt geleidelijk aan afgebouwd. De doelstellingen van de therapie zijn het verminderen van de pijnklachten, het vergroten van de loopafstand, het verbeteren van de conditie en het stimuleren van een verantwoorde leefstijl.

Vergoeding:
Vanaf 1 januari 2017 worden 37 behandelingen (ongeveer 1200 euro) gesuperviseerde looptherapie uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. De kosten van de fysiotherapie gaan van uw eigen risico af. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Het Claudicationet:       
Namens Fysiotherapie & Training NederVeluwe is Lisette Schot aangesloten bij het landelijke Claudicationet en hierdoor gecertificeerd om gesuperviseerde looptraining te geven. Op www.claudicationet.nl kunt u meer informatie vinden over uw aandoening, de therapie en vergoeding.

  • Afspraak maken?

    Snel, makkelijk, online! Klik hier.