Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Het kan daarbij gaan om zuigelingen met een voorkeurshouding, veel huilen, aangeboren of  door de geboorte ontstane beperkingen, billenschuiven of een motorische achterstand. Bij de kinderen in de basisschoolleeftijd kan het gaan om een vertraagde motorische ontwikkeling, grof of fijn motorisch. Daarbij kan gedacht worden aan: schrijfproblemen, veel vallen, moeite met schoolse vaardigheden of moeite hebben met de gymles.

Door middel van een intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld. Op basis van de gestandaardiseerde tests kan de kinderfysiotherapeut een uitspraak doen of er sprake is van een motorische achterstand of van een risico op een motorische achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten van het kind. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen een rol bij het duidelijk krijgen van de hulpvraag. De bevindingen worden met de ouders besproken en verwerkt in een verslag. Samen met ouders (en eventueel het kind) wordt er een behandelplan opgesteld.

De oefentherapie heeft een speels karakter en het materiaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering-, spel- en houdingsadviezen. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Bij kinderen van 0 tot ongeveer 18 maanden of bij kinderen met een ernstige handicap zal de behandeling thuis plaatsvinden.

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of hij/zijzelf de beste behandeling kan geven of dat doorverwijzen gewenst is. Zo kan een kind met een knieblessure bijvoorbeeld worden doorverwezen naar een sportfysiotherapeut.

Interessante links zijn: http://www.dekinderfysiotherapeut.com en www.kinderfysiotherapie.nl en www.nvfk.nl

  • Afspraak maken?

    Snel, makkelijk, online! Klik hier.