Privacy

Al onze fysiotherapeuten houden de medische en administratieve gegevens van de patiënten zorgvuldig bij om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet zijn regels beschreven over de privacy van de patiënt. Hieronder vallen onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de patiëntengegevens en het inzagerecht van de patiënt. Voor meer informatie kijkt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met de medische en administratieve gegevens van onze patiënten.

Behalve de behandelend fysiotherapeut kunnen ook andere medewerkers zoals een waarnemend fysiotherapeut en/of administratief medewerker toegang krijgen tot uw gegevens. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder toestemming van de patiënt worden er geen gegevens aan derden (bijvoorbeeld artsen of familieleden) verstrekt.

Alleen gegevens die van belang zijn voor de behandelingen van de patiënten worden opgeslagen in het patiëntendossier. De patiënt heeft het recht de vastgelegde gegevens in te zien. Indien de gegevens niet juist zijn kan de patiënt de behandelend fysiotherapeut verzoeken de gegevens te wijzigen. Uw medische en administratieve gegevens worden 15 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd.

Bij ernstige of levensbedreigende situaties kan de fysiotherapeut zonder toestemming van de patiënt een arts en/of alarmdienst bellen.

  • Afspraak maken?

    Snel, makkelijk, online! Klik hier.