Heup-/knie prothese

Fysiotherapie voor en na een nieuwe heup of knie
Fysiotherapie & Training NederVeluwe maakt deel uit van de werkgroep THA/TKA.

Deze werkgroep, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten voor en na een heup- of knieartroplastiek (nieuwe heup- of knieprothese), bestaat uit meerdere fysiotherapeuten in de regio en de afdeling fysiotherapie en maatschap orthopedie van het ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het doel van de werkgroep THA/TKA
Het leveren van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg aan patiënten voor en na een heup- of knieartroplastiek.

De werkwijze
In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks ruim 600 totale heup- en knie-artroplastieken (THA/TKA) uitgevoerd. Deze ingrepen worden beschouwd als een effectieve en succesvolle chirurgische behandeloptie om in een laat stadium van artrose pijnverlichting en verbetering van de functionele status te bewerkstelligen. Een groot aantal patiënten houdt echter last van pijn en een functionele beperking na een dergelijke operatie.

De kans op complicaties kan worden verkleind door screening op risicofactoren en op maat pre- en postoperatieve fysiotherapeutische behandelingen.

De oefentherapie bestaat uit kracht- en functionele oefeningen met als doel fysiek functioneren te verbeteren.

Gespecialiseerde therapeuten vanuit onze praktijk
Vanuit Fysiotherapie & Training NederVeluwe zijn Corinne Ploeg en Otto Tenge de deelnemende therapeuten.

  • Afspraak maken?

    Snel, makkelijk, online! Klik hier.